Świadomość biznesowa (Business Acumen)

8 lut

Świadomość biznesowa (Business Acumen)

Świadomość biznesowa (Business Acumen) należy do kluczowych kompetencji każdego menedżera. Co ważne im wyżej w strukturach organizacji tym jej rola dla sprawnego zarządzania wzrasta. Ostatnio pojawia się coraz częściej w literaturze przedmiotu i praktyce zarządzania potrzeba rozwijania orientacji biznesowej u pracowników i menedżerów na każdym szczeblu organizacji, a w modelu przywództwa partycypacyjnego kompetencja ta staje się nieodzowna dla osiągania przez organizację efektywności.

O tym czym razie jest świadomość biznesowa, jakiej wiedzy, umiejętności i nastawienia wymaga oraz jak ją rozwijać i kształtować – piszę w artykule w Personel i Zarządzanie (2/2021).  Artykuł dostępny również w sekcji Premium mojego Bloga. Zapraszam do lektury.

Leave a Reply