Szkolenia

W ramach rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych projektujemy i realizujemy programy szkoleniowe na każdym szczeblu w organizacji.

Obszary specjalizacji szkoleniowej: 

 • kompetencje menedżerskie i liderskie,
 • świadomość biznesowa (business acumen),
 • psychologia sprzedaży i obsługi klienta,
 • zarządzanie zespołem,
 • motywacja i zaangażowanie,
 • inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne,
 • komunikacja i negocjacje,
 • informacja zwrotna,
 • finanse dla nie finansistów,
 • strategia i model biznesowy,
 • zarządzanie sobą – radzenie sobie ze stresem, asertywność, zarządzanie konfliktem, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, kontrola emocji.