Doradztwo

Obszary konsultingu HR:

 • wprowadzanie i zarządzanie zmianą w organizacji,
 • kultura organizacyjna – diagnoza i modelowanie,
 • budowanie zaangażowania pracowników – diagnoza i wdrożenie programu,
 • badanie satysfakcji pracowników,
 • kultura feedbacku,
 • rekrutacja, selekcja, oceny okresowe, profile kompetencyjne,
 • systemy motywacyjne i premiowe,
 • prewencja stresu, wypalenia zawodowego, mobbingu,
 • mentoring i coaching w oparciu o pracę na zasobach w nurcie psychologii pozytywnej i ACT.

Obszary konsultingu sprzedażowego:

 • szkolenie i rozwój kompetencji handlowców,
 • coaching i motywowanie,
 • rozwój kompetencji zarządczych menedżerów sprzedaży,
 • projektowanie i wdrożenie procesów sprzedaży,
 • audyt działów sprzedaży – analiza, rekomendacje, wdrożenie zmian,
 • planowanie procesów i kanałów sprzedaży, ustalanie i mierzenie KPI,
 • standardy obsługi klienta,
 • systemy wynagradzania sił sprzedażowych.