Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne dla zespołów HR, pracowników oraz menedżerów zarządzających w firmach różnej wielkości obejmuje:

  • Diagnozę psychologiczną pracowników i kandydatów do pracy o wysokim potencjale, opartą na naukowo zweryfikowanych i uznanych narzędziach diagnostycznych.
  • Projektowanie i wdrażanie programów odkrywania potencjału oraz rozwoju talentów i liderów w organizacji.
  • Przygotowanie i prowadzenie profesjonalnych procesów rekrutacyjnych lub w ramach awansów wewnętrznych.
  • Facylitację jako metodę wspierająca grupy na rzecz konkretnego zadania.
  • Mediacje – pomoc w rozwiązywaniu konfliktów wewnątrz organizacji i poza nią.
  • Pomoc psychologiczną (w tym tele porady i porady online) – radzenie sobie ze stresem, stany lękowe, spadek automotywacji, niska asertywność – w oparciu o pracę na zasobach indywidualnych w nurcie psychologii pozytywnej i ACT.