Kreatywność

21 sie

Kreatywność

Zdecydowana większość menedżerów oczekuje od swoich współpracowników kreatywności. Jednak czym ona jest i skąd się bierze? Psychologowie zajmujący się naukowo tym zagadnieniem określili pięć podstawowych komponentów kreatywności – procesu tworzenia nowych idei i oryginalnych zastosowań istniejących rozwiązań.

1. Wiedza specjalistyczna. Posiadanie rozległej wiedzy i doświadczeń związanych z jakimś tematem zwiększa szanse na twórcze łączenie dobrze znanych elementów w nowe struktury. To jak układanie z posiadanych „puzzli” nowego obrazu w oryginalny, kreatywny sposób (Sternberg, 1991).

2. Umiejętność twórczego myślenia. To możliwości poznawcze pozwalające odkrywać nowe związki, schematy, procesy i współzależności. Umiejętność postrzegania rzeczy w nowym świetle (Sternberg, 1995).

3. Otwartość na doświadczenie. Stanowi jedną z pięciu cech indywidualnych opisanych przez autorów pięcioczynnikowego modelu osobowości Big Five. To intelektualna ciekawość i wyobraźnia. Tolerancja dla niepewności i ryzyka. Gotowość poszukiwania nowych doświadczeń i nie uleganie przeciwnościom. Osoby takie mają większą skłonność do nonkonformizmu, kwestionowania status quo i autorytetów. Często wybierają niezależność w osądach (Costa, McCree, 2003).

4. Wewnętrzna motywacja. Zgodnie z Teorią autodeterminacji motywacja autonomiczna związana jest z zaspokojeniem trzech głównych potrzeb psychologicznych człowieka: autonomii, kompetencji i relacji społecznych (Deci, Ryan, 1985). Jak dowodzą badania kiedy ludzie są motywowani przez swoje zainteresowania, satysfakcję, przyjemność, nie są ograniczeni nierealistycznymi terminami, a praca sama w sobie stanowi dla nich inspirujące wyzwanie są zwykle bardziej kreatywni (Amabile, 1992).

5. Kreatywne otoczenie. Łatwiej kreować nowe rozwiązania czerpiąc inspirację z relacji z twórczymi ludźmi, z mentorami którzy wzbogacają myślenie i postrzeganie świata, rzucają wyzwania, dają początek nowym ideom, wspierają w rozwijaniu i w dalszym doskonaleniu pomysłów (Simonton, 1992).

Kreatywność a Innowacyjność.

Pojęcia często stosowane zamiennie jednak różniące się istotnie.

„Kreatywność” (łac. creatus „twórczy”) odnosi się do procesu umysłowego człowieka prowadzącego do kreowania nowych idei, koncepcji czy skojarzeń, które są powiązane z istniejącymi już ideami czy koncepcjami. Można powiedzieć, że człowiek kreatywny to taki który ma zdolność tworzenia czegoś nowego. Tak więc kreatywność odnosi się do człowieka, a nie do organizacji.

Natomiast „Innowacyjność” (innowacja – łac. innovatio, czyli odnowienie) to pewien zaplanowany ciąg działań w wyniku których zostaje opracowany nowatorski lub ulepszony produkt, usługa czy proces lub system, zwykle w rezultacie prowadzenia badań naukowych. Tak więc terminologicznie innowacyjna może być organizacja czy nawet cała gospodarka, ale nie pojedynczy człowiek (tutaj bardziej pasuje określenie „kreatywny”).

Leave a Reply