Harmonia w pracy i w domu.

1 sie

Harmonia w pracy i w domu.

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni na stanowiskach kierowniczych posiadają istotnie statystycznie wyższy poziom inteligencji emocjonalnej niż średni poziom inteligencji emocjonalnej w populacji osób niezarządzających pracą innych. Te i inne wnioski z badania roli inteligencji emocjonalnej i samooceny w godzeniu ról zawodowych i rodzinnych w raporcie z badania, które przeprowadziliśmy w zespole Talents Development z udziałem ponad 200 menedżerów z całej Polski. Personel i Zarządzanie, 05/2019.

Zapraszam do lektury artykułu w sekcji PREMIUM.

Leave a Reply