Mentoring czy Coaching?

Mentoring czy Coaching?

Kryzys przywództwa jaki dotknął współczesny świat, uświadamia, że w czasach turbulencji (termin zaczerpnięty ze zjawisk naturalnych i fizyki przez Philipa Kotlera do opisania gwałtowności i nieprzewidywalności współczesnych zdarzeń gospodarczych), mentorzy są jeszcze bardziej potrzebni.

  • Czym mentoring różni się od coachingu?
  • Czy każdy może być mentorem?
  • Czym jest program mentoringowy?

O tym w artykule dostępnym w sekcji PREMIUM.

Marek Gliwny

Leave a Reply