Kategoria: Blog

2 cze

Ciemna triada osobowości. Czy organizacja może sobie pozwolić na jej tolerowanie.

Prawdopodobnie wszyscy znamy przykłady „toksycznych szefów”. Ich destrukcyjne zachowania wpływają negatywnie na atmosferę pracy, obniżenie wydajności, motywację pracowników i ich morale, normy i obserwowane zachowania, składające się na kulturę organizacyjną. Najczęściej za takim destrukcyjnym zachowaniem stoi „ciemna triada” osobowości. Termin (ang. Dark Triad) pojawił się po raz pierwszy w opracowaniu amerykańskich psychologów na początku lat 2000 jako określenie występujących łącznie, społecznie niepożądanych cech interpersonalnych: makiawelizmu, (utajonego) narcyzmu i (utajonej) psychopatii.Read More

3 paź

Bujdy psychologii

Choć psychologia jest wszechobecna w życiu, biznesie czy mediach, okazuje się że ogromna część „popularnej wiedzy” z tego zakresu nie jest prawdziwa. W książkach i Internecie znajdziemy szereg opracowań, komentarzy, czy wpisów z zakresu tzw. pop psychologii, w której jednak aż roi się od błędów i przesądów. W cyklu krótkich (do 1300 znaków) wpisach na Linkedin od jakiegoś czasu rozprawiam się z takimi dezinformacjami.

Read More

29 kwi
8 lut

Świadomość biznesowa (Business Acumen)

Świadomość biznesowa (Business Acumen) należy do kluczowych kompetencji każdego menedżera. Co ważne im wyżej w strukturach organizacji tym jej rola dla sprawnego zarządzania wzrasta. Ostatnio pojawia się coraz częściej w literaturze przedmiotu i praktyce zarządzania potrzeba rozwijania orientacji biznesowej u pracowników i menedżerów na każdym szczeblu organizacji, a w modelu przywództwa partycypacyjnego kompetencja ta staje się nieodzowna dla osiągania przez organizację efektywności.Read More

14 lis

Czym jest i jak budować zaangażowanie pracowników.

Zaangażowanie pracowników to jeden z najistotniejszych tematów w efektywnym zarządzaniu. Menedżerowie oczekują, aby ich podwładni byli zaangażowani, organizacje starają się badać tę postawę, a nawet wdrażają specjalne programy, które wpłyną na aktywność pracowników. Jednak, jak pokazuje praktyka konsultingowa, mało kto potrafi termin „zaangażowanie” precyzyjnie zdefiniować. Read More

7 wrz

7 grzechów głównych intuicji

Każdego dnia podejmujemy w pośpiechu szereg natychmiastowych decyzji kierując się intuicją. To działania ekonomiczne, szybkie, instynktowne i wynikające z ewolucyjnych uwarunkowań w każdym z nas. Obok jednak oczywistych zalet takich „automatyzmów”, można znaleźć wiele ich ograniczeń. Poniżej przedstawiam „7 grzechów główny intuicji” stanowiących wybrane przykłady słabości naszej intuicji.

Read More

28 sie

Kiedy warto zaufać intuicji?

Nie wszystko, co można obliczyć, liczy się i  nie wszystko co się liczy można obliczyć.” – Albert Einstein.

Każdemu z nas zdarza się intuicyjnie wyczuwać coś czego nie potrafimy racjonalnie wyjaśnić. Jakiś wewnętrzny głos podpowiada nam jakiego wyboru dokonać. Czym jest intuicja i kiedy warto jej zaufać?

Read More

21 sie

Kreatywność

Zdecydowana większość menedżerów oczekuje od swoich współpracowników kreatywności. Jednak czym ona jest i skąd się bierze? Psychologowie zajmujący się naukowo tym zagadnieniem określili pięć podstawowych komponentów kreatywności – procesu tworzenia nowych idei i oryginalnych zastosowań istniejących rozwiązań.

Read More

21 sie
1 sie

W objęciach czy szponach empatii.

Literatura biznesowa opisująca sukcesy menedżerów wskazuje empatię jako jedną z kluczowych cech lub umiejętności lidera. Nazywana często ludzką twarzą przełożonego ma sprzyjać budowaniu autorytetu szefa, spajać grupę, wzbudzać motywację i podtrzymywać zaangażowanie członków zespołu. Czy rzeczywiście empatia jest tak ważna w pracy menedżera i ma same pozytywy? Zapraszam do lektury pełnego artykułu w grudniowym (2019) wydaniu miesięcznika Personel i Zarządzanie lub do sekcji PREMIUM na naszej stronie gdzie po zalogowaniu się znajdziesz pełny tekst.