Psychopatologia czy Psychobiznes?

21 sie

Psychopatologia czy Psychobiznes?

Obowiązujące piąte wydanie Kryteriów diagnostycznych zaburzeń psychicznych (DSM-5) wyróżnia aż 374 jednostek chorobowych w 22 głównych grupach. I tak mamy np. 20 rodzajów depresji, czy 10 odmian lęku. Dla porównania pierwsze wydanie tego podręcznika z roku 1952 zawierało tylko 106 opisanych zaburzeń.

Read More

16 sie
1 sie

Dlaczego sama wizja nie wystarczy?

Ostatnie tygodnie wymusiły na wielu firmach zainicjowanie szybkich zmian organizacyjnych umożliwiających kontynuowanie działalności w trudnym czasie zagrożenia epidemią. Wprowadzana ad hoc a już coraz powszechniejsza praca zdalna stanie się prawdopodobnie trwałym elementem naszej codziennej pracy. Jednak obok zmian wymuszonych sytuacją i wdrażanych z potrzeby chwili, można ten czas wykorzystać do zastanowienia się nad potrzebą także innych ważnych zmian w pracy i w życiu.

Read More

1 sie

Harmonia w pracy i w domu.

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni na stanowiskach kierowniczych posiadają istotnie statystycznie wyższy poziom inteligencji emocjonalnej niż średni poziom inteligencji emocjonalnej w populacji osób niezarządzających pracą innych. Te i inne wnioski z badania roli inteligencji emocjonalnej i samooceny w godzeniu ról zawodowych i rodzinnych w raporcie z badania, które przeprowadziliśmy w zespole Talents Development z udziałem ponad 200 menedżerów z całej Polski. Personel i Zarządzanie, 05/2019.

Zapraszam do lektury artykułu w sekcji PREMIUM.

1 sie

Życie wśród ludzi – kompetencje społeczne.

Kompetencje społeczne są pojęciem, które robi oszałamiającą karierę w świecie biznesu. Choć cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem, jednak z ich praktycznym stosowaniem i rozwijaniem bywa różnie. Dzieje się tak ponieważ często są mylone z wrodzoną charyzmą lub temperamentem, a więc czynnikami które są względnie stałymi cechami każdego człowieka. Tymczasem badacze są zgodni, że kompetencje społeczne to umiejętności, które kształtują się w ciągu życia człowieka poprzez zbieranie różnych doświadczeń w sposób naturalny, ale które można także świadomie w sobie rozwijać stosując zaplanowany trening. We właściwym podejściu do zagadnienia nie pomaga również „bałagan” pojęciowy, z którego wynika zamiennie stosowanie takich pojęć jak inteligencja emocjonalna, inteligencja społeczna i kompetencje społeczne. Z artykułu dowiecie się Państwo: Czym różnią się od siebie inteligencja społeczna i emocjonalna? Czym są i od czego zależą kompetencje społeczne oraz jaka jest ich rola w funkcjonowaniu zawodowym i poza pracą? Jakimi zweryfikowanymi naukowo narzędziami psychologicznymi można określić poziom kompetencji społecznych a dla chętnych – krótki QUIZ kompetencji społecznych. Artykuł opublikowany w miesięczniku Personel i Zarządzanie, 06/2019.

Zapraszam do lektury artykułu w sekcji PREMIUM.

Marek Gliwny

The relationship between work-family conflict and family-work conflict, and self-esteem and emotional intelligence among managers

Pierwszy w pełni naukowy artykuł opublikowany w recenzowanym czasopiśmie naukowym z tzw. listy ministerialnej:

Gliwny, M. (2020). The relationship between work-family conflict and family-work conflict, and self-esteem and emotional intelligence among managers. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 45(1), 137-151.

Read More

1 sie

Wyniki badania TESTY PSYCHOLOGICZNE W PROCESACH HR

Jak dowodzą liczne badania, stosowanie narzędzi psychometrycznych/ testów psychologicznych, znacznie podnosi jakość procesów HRowych w organizacjach. Dlatego poprosiliśmy o wypełnienie krótkiej ankiety, aby poznać opinię menedżerów/menedżerek, właścicieli/właścicielek firm i osób odpowiadających z procesy HR w organizacjach, na temat ich stosowania w praktyce. Zebraliśmy opinię 155 osób zaangażowanych w procesy rekrutacji, oceny okresowej i awansów wewnętrznych z różnych firm na terenie całego kraju.

Jeśli chcesz poznać wyniki naszego badania zapraszamy do sekcji PREMIUM.

1 sie

Przywództwo sytuacyjne. Czy model Blancharda powinien trafić do poprawy czy do lamusa?

Model przywództwa sytuacyjnego Blancharda i Herseya to jedna z najpopularniejszych metod zarządzania propagowanych w szkołach biznesu. Czy po 50 latach od swojej premiery jest nadal aktualna? Co na temat rzeczywistej skuteczności jej stosowania mówią wyniki rzetelnych badań naukowych? O tym wszystkim przeczytacie Państwo w artykule we wrześniowym (2019) wydaniu „Personel i Zarządzanie”.

Zapraszam do lektury pełnego tekstu artykułu w sekcji PREMIUM.

Marek Gliwny

1 sie

Właściwe dopasowanie. Na co zwrócić uwagę tworząc profil kompetencji stanowiska.

Personel i Zarządzanie, 08/2019.

Zarządzanie na podstawie kompetencji jest obecnie jedną z wiodących metod kierowania personelem w organizacjach. Określone kompetencje powszechnie stanowią kryterium oceny przydatności zawodowej kandydatów w procesie rekrutacji i selekcji, a także pracowników w procesie oceny okresowej. Służą do określania potrzeb szkoleniowych i rozwojowych. Warto zatem mieć przygotowany dla różnych stanowisk profil kompetencyjny. Jakie są cztery wymiary modelu kompetencji? Profil kompetencyjny a kontekst sytuacyjny. Profil kompetencji CEO a cykl rozwoju organizacji. Studium przypadku.

Zapraszam do lektury pełnego tekstu artykułu do sekcji PREMIUM.

Marek Gliwny