Przywództwo oparte na cnotach kardynalnych

21 sie
1 sie

W objęciach czy szponach empatii.

Literatura biznesowa opisująca sukcesy menedżerów wskazuje empatię jako jedną z kluczowych cech lub umiejętności lidera. Nazywana często ludzką twarzą przełożonego ma sprzyjać budowaniu autorytetu szefa, spajać grupę, wzbudzać motywację i podtrzymywać zaangażowanie członków zespołu. Czy rzeczywiście empatia jest tak ważna w pracy menedżera i ma same pozytywy? Zapraszam do lektury pełnego artykułu w grudniowym (2019) wydaniu miesięcznika Personel i Zarządzanie lub do sekcji PREMIUM na naszej stronie gdzie po zalogowaniu się znajdziesz pełny tekst.

21 sie

Jak szukać pomocy psychologicznej?

Usługi psychologów i psychoterapeutów nie są regulowane w Polsce żadnym aktem prawnym. Ustawa o zawodzie psychologa wobec braku przepisów wykonawczych pozostaje na papierze a ustawy o zawodzie psychoterapeuty nie ma w ogóle. Tak więc dziś każdy może zarejestrować działalność gospodarczą i nazwać się psychologiem … (tu wpisz dowolny rzeczownik) lub psychoterapeutą… (czego dusza zapragnie), podobnie jak np. świadczyć usługi wróżbiarskie które mają nawet swoje PKD.

Read More

21 sie

Psychopatologia czy Psychobiznes?

Obowiązujące piąte wydanie Kryteriów diagnostycznych zaburzeń psychicznych (DSM-5) wyróżnia aż 374 jednostek chorobowych w 22 głównych grupach. I tak mamy np. 20 rodzajów depresji, czy 10 odmian lęku. Dla porównania pierwsze wydanie tego podręcznika z roku 1952 zawierało tylko 106 opisanych zaburzeń.

Read More

16 sie
1 sie

Dlaczego sama wizja nie wystarczy?

Ostatnie tygodnie wymusiły na wielu firmach zainicjowanie szybkich zmian organizacyjnych umożliwiających kontynuowanie działalności w trudnym czasie zagrożenia epidemią. Wprowadzana ad hoc a już coraz powszechniejsza praca zdalna stanie się prawdopodobnie trwałym elementem naszej codziennej pracy. Jednak obok zmian wymuszonych sytuacją i wdrażanych z potrzeby chwili, można ten czas wykorzystać do zastanowienia się nad potrzebą także innych ważnych zmian w pracy i w życiu.

Read More

1 sie

Harmonia w pracy i w domu.

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni na stanowiskach kierowniczych posiadają istotnie statystycznie wyższy poziom inteligencji emocjonalnej niż średni poziom inteligencji emocjonalnej w populacji osób niezarządzających pracą innych. Te i inne wnioski z badania roli inteligencji emocjonalnej i samooceny w godzeniu ról zawodowych i rodzinnych w raporcie z badania, które przeprowadziliśmy w zespole Talents Development z udziałem ponad 200 menedżerów z całej Polski. Personel i Zarządzanie, 05/2019.

Zapraszam do lektury artykułu w sekcji PREMIUM.

1 sie

Życie wśród ludzi – kompetencje społeczne.

Kompetencje społeczne są pojęciem, które robi oszałamiającą karierę w świecie biznesu. Choć cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem, jednak z ich praktycznym stosowaniem i rozwijaniem bywa różnie. Dzieje się tak ponieważ często są mylone z wrodzoną charyzmą lub temperamentem, a więc czynnikami które są względnie stałymi cechami każdego człowieka. Tymczasem badacze są zgodni, że kompetencje społeczne to umiejętności, które kształtują się w ciągu życia człowieka poprzez zbieranie różnych doświadczeń w sposób naturalny, ale które można także świadomie w sobie rozwijać stosując zaplanowany trening. We właściwym podejściu do zagadnienia nie pomaga również „bałagan” pojęciowy, z którego wynika zamiennie stosowanie takich pojęć jak inteligencja emocjonalna, inteligencja społeczna i kompetencje społeczne. Z artykułu dowiecie się Państwo: Czym różnią się od siebie inteligencja społeczna i emocjonalna? Czym są i od czego zależą kompetencje społeczne oraz jaka jest ich rola w funkcjonowaniu zawodowym i poza pracą? Jakimi zweryfikowanymi naukowo narzędziami psychologicznymi można określić poziom kompetencji społecznych a dla chętnych – krótki QUIZ kompetencji społecznych. Artykuł opublikowany w miesięczniku Personel i Zarządzanie, 06/2019.

Zapraszam do lektury artykułu w sekcji PREMIUM.

Marek Gliwny

The relationship between work-family conflict and family-work conflict, and self-esteem and emotional intelligence among managers

Pierwszy w pełni naukowy artykuł opublikowany w recenzowanym czasopiśmie naukowym z tzw. listy ministerialnej:

Gliwny, M. (2020). The relationship between work-family conflict and family-work conflict, and self-esteem and emotional intelligence among managers. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 45(1), 137-151.

Read More

1 sie