Autor: talents

21 sie

Psychopatologia czy Psychobiznes?

Obowiązujące piąte wydanie Kryteriów diagnostycznych zaburzeń psychicznych (DSM-5) wyróżnia aż 374 jednostek chorobowych w 22 głównych grupach. I tak mamy np. 20 rodzajów depresji, czy 10 odmian lęku. Dla porównania pierwsze wydanie tego podręcznika z roku 1952 zawierało tylko 106 opisanych zaburzeń.

Read More

21 sie
21 sie

Kreatywność

Zdecydowana większość menedżerów oczekuje od swoich współpracowników kreatywności. Jednak czym ona jest i skąd się bierze? Psychologowie zajmujący się naukowo tym zagadnieniem określili pięć podstawowych komponentów kreatywności – procesu tworzenia nowych idei i oryginalnych zastosowań istniejących rozwiązań.

Read More

16 sie
1 sie
1 sie

Dlaczego sama wizja nie wystarczy?

Ostatnie tygodnie wymusiły na wielu firmach zainicjowanie szybkich zmian organizacyjnych umożliwiających kontynuowanie działalności w trudnym czasie zagrożenia epidemią. Wprowadzana ad hoc a już coraz powszechniejsza praca zdalna stanie się prawdopodobnie trwałym elementem naszej codziennej pracy. Jednak obok zmian wymuszonych sytuacją i wdrażanych z potrzeby chwili, można ten czas wykorzystać do zastanowienia się nad potrzebą także innych ważnych zmian w pracy i w życiu.

Read More

1 sie
1 sie

Czy będziesz stać jak zegar słoneczny w cieniu?

W literaturze i na forach internetowych wiele pisze się o tym w jaki sposób organizacja i bezpośredni przełożony mogą wpływać na osiąganie satysfakcji z pracy przez pracowników. Przyjmuje się tu perspektywę jakieś „zewnętrznej” siły sprawczej, która tworząc odpowiednie warunki ma się przyczyniać do budowania zadowolenia pracownika, a w rezultacie jego zaangażowania i lojalności.

Mało natomiast piszę się o tym co sam pracownik może zrobić, aby osiągać trwałą satysfakcję z pracy, którą wykonuje.

Aby uzupełnić tę lukę, w niniejszym artykule zaproponuję wszystkim, którzy chcą wziąć sprawy w swoje ręce i aktywnie zadbać o własne zadowolenie z pracy: „Model Co, Gdzie, Jak”.

Read More

1 sie

Dlaczego krowie łatwiej zmienić poglądy niż ludziom?

Elliot Aronson, jeden z ojców psychologii społecznej, stwierdził kiedyś, że choć bardzo lubimy myśleć o sobie jako o istotach racjonalnych, bliższe prawdy byłoby stwierdzenie, że jesteśmy raczej skłonni do racjonalności, a bez względu na to jak irracjonalnie się zachowujemy w rzeczywistości, chcemy się wydawać rozsądni zarówno sobie jak i innym ludziom.

Jeśli uważasz się za osobę w pełni racjonalną, która potrafi łatwo przyznać się do błędu, do własnej głupoty, niewiedzy czy naiwności i jest w stanie zmienić swoje utrwalone poglądy pod wpływem racjonalnych argumentów drugiej strony, należysz do mniejszości która nie ma problemu obiektywną oceną.

Jeśli jednak zauważasz w sobie trudność z rzeczowym analizowaniu argumentów innych ludzi, wewnętrzny opór w przyjmowaniu informacji sprzecznych ze swoimi poglądami i rosnące przekonanie o słuszności swoich racji, należysz do większości dla której przeznaczony jest ten artykuł.

Read More

1 sie

Jak to jest naprawdę z kryzysem wieku średniego?

Jeśli jesteś w tak zwanym średnim wieku, możesz zacząć dostrzegać zmiany w swoim stylu życia i upodobaniach, które mogą Cię niepokoić. Czy słusznie?

O czym w artykule?

  • Czym jest kryzys wieku średniego, a może wcale go nie ma?
  • Co rzeczywiście się zmienia w połowie życia?
  • Jakie wnioski z tego możesz wyciągnąć dla siebie i dla pracy ze swoim zespołem?

Read More