Wyniki badania TESTY PSYCHOLOGICZNE W PROCESACH HR

Wyniki badania TESTY PSYCHOLOGICZNE W PROCESACH HR

Jak dowodzą liczne badania, stosowanie narzędzi psychometrycznych/ testów psychologicznych, znacznie podnosi jakość procesów HRowych w organizacjach. Dlatego poprosiliśmy o wypełnienie krótkiej ankiety, aby poznać opinię menedżerów/menedżerek, właścicieli/właścicielek firm i osób odpowiadających z procesy HR w organizacjach, na temat ich stosowania w praktyce. Zebraliśmy opinię 155 osób zaangażowanych w procesy rekrutacji, oceny okresowej i awansów wewnętrznych z różnych firm na terenie całego kraju.

Jeśli chcesz poznać wyniki naszego badania zapraszamy do sekcji PREMIUM.

Leave a Reply